Radio Viki » رادیو

by Radio Viki

من آخرین یهودیم نوشته شیل رایشمن

  

Latest Episodes

بازخوانی خاطرات “من آخرین یهودیم”

شنوندگان و همراهان رادیو ویکی بازخوانی خاطرات کتاب “من آخرین یهودیم: خاطرات یک زندانی اردوگاه مرگ تربلینکا” از رادیو ویکی شروع شده است و هر هفته یک قسمت از آن را از طریق کانال ما در یوتیوب و یا ایستگاه رادیوویکی در رادیوباز می توانید بشنوید. آدرس فعلی و بدون فیلتر رادیوباز: http://www.radiobaz85.com/


Posted on 31 July 2014 | 7:39 pm


پایان خاطرات آن فرانک

در این قسمت که همانا “کلام آخر” و پایانی است بر کتاب خاطرات آن فرانک نگاهی می کنیم به سرنوشت غم انگیز و تلخ مخفی شدگان. باشد که دیگر کسی مخفی نشود..! ممنونیم که در این مدت در کنار رادیو ویکی ماندید تهیه و پخش از رادیو ویکی


Audio Download

Posted on 14 April 2014 | 3:42 pm


خاطرات آن فرانک قسمت ۱۹۰

صد و نودمین قسمت از خاطرات آن فرانک مورخ سه شنبه ۱ اوت ۱۹۴۴ این آخرین قسمت از خاطرات آن فرانک می باشد و در اینجا خاطرات به پایان می رسد. در قسمت بعدی که کلام آخر از این خاطرات می باشد نگاهی می کنیم بر سرنوشت مخفی شدگان و یاری دهندگان به افراد پستو(مخفیگاه) ...


Audio Download

Posted on 13 April 2014 | 5:50 pm


خاطرات آن فرانک قسمت ۱۸۹

صد و هشتاد و نهمین قسمت از خاطرات آن فرانک مورخ جمعه ۲۱ ژوییه ۱۹۴۴ تهیه و پخش از رادیو ویکی


Audio Download

Posted on 11 April 2014 | 4:46 pm


خاطرات آن فرانک قسمت ۱۸۸

صد و هشتاد و هشتمین قسمت از خاطرات آن فرانک مورخ شنبه ۱۵ ژوییه ۱۹۴۴ تهیه و پخش از رادیو ویکی


Audio Download

Posted on 10 April 2014 | 2:27 pm


خاطرات آن فرانک قسمت ۱۸۷

صد و هشتاد و هفتمین قسمت از خاطرات آن فرانک مورخ شنبه ۸ ژوییه ۱۹۴۴ تهیه و پخش از رادیو ویکی


Audio Download

Posted on 9 April 2014 | 4:50 pm


خاطرات آن فرانک قسمت ۱۸۶

صد و هشتاد و ششمین قسمت از خاطرات آن فرانک مورخ پنج شنبه ۶ ژوییه ۱۹۴۴ تهیه و پخش از رادیو ویکی


Audio Download

Posted on 8 April 2014 | 3:46 pm


خاطرات آن فرانک قسمت ۱۸۵

صد و هشتاد و پنجمین قسمت از خاطرات آن فرانک مورخ جمعه ۳۰ ژوئن ۱۹۴۴ تهیه و پخش از رادیو ویکی


Audio Download

Posted on 7 April 2014 | 4:43 pm


خاطرات آن فرانک قسمت ۱۸۴

صد و هشتاد و چهارمین قسمت از خاطرات آن فرانک مورخ سه شنبه ۲۷ ژوئن ۱۹۴۴ تهیه و پخش از رادیو ویکی


Audio Download

Posted on 6 April 2014 | 5:00 pm